Addiktologi

12-trinnskurs

Motiverende Samtale

Psykodrama
 
 


Kursinnhold

Kurset KLIMA tilbyr er et dagtilbud, 2 dager i uken over 3 måneder. I denne perioden er du sykemeldt fra din fastlege. SE BROSJYRE

Samtale og kartlegging
Du kommer til samtale, gjennomgår kartlegging av fysisk og psykisk helse og YFAS kartleggingsskjema for matavhengighet.  Resultatet viser hvilke av de 8 kriteriene for matavhengighet som kan være dine hovedutfordringer. I fellesskap ser vi på hva kursopplegget kan gi deg og om du klar for en endring.

Fase 1.
Handler om å utvikle en livsstil som krever absolutt ærlighet. Dette oppnås gjennom kunnskap; via litteraturgjennomgang, undervisning om avhengighet, avhengighetsatferd og dens utvikling.  Du får en innføring i 12-trinnsarbeid, individuell veiledning, oppfølging og deltagelse i trygt gruppefellesskap.
I kurset inngår trening, uteaktiviteter, egentrening, ernæringslære og læren om kroppens og hjernens kjemi. Flere temaer som inngår i kurset kan du få informasjon om ved å laste ned brosjyren her.

I fase 1 starter du i selvhjelpsgruppen OA, slik at det er innarbeidet god rutiner for å opprettholde og videreføre livsstilsendring når kurset er ferdig.
Varighet på kursfase 1 er 2 dager i uken, fra 8.30 - 16.00 i 3 måneder.
Fase 2. tilbyr veiledning hver 14.dag i 3 måneder, eller etter behov. Du kan også videreføre fase 2 som deltaker i fase 1-gruppa om du trenger lenger tid til å stabilisere din endringsprosess. Oppfølgingssamtaler via telefon og e-post er mulig. Fortsette deltakelse i selvhjelpsgruppa OA.

Selvhjelpsstrategi gjennom selvhjelpsgrupper og fellesskap
12-trinnsprogrammet videreføres og jobbes åpent med i fellesskapet som selvhjelpsgruppene gir. Deling av erfaringer bygger på ærlighet, ydmykhet, åpenhet og villighet. Det ligger stor styrke i gjenkjennelsen og læring i et inkluderende fellesskap. Det blir lest litteratur og tatt opp temaer. En vesentlig faktor er også at du får en sponsor (veileder) der. En tilgjengelig person med ansvar for deg og som har erfaring både fra fellesskapet, trinnarbeid og har tilfriskning bak seg. Disse fellesskapene består gjerne av personer du har vært på kurs sammen med. Det finnes et OA-fellesskap i Brumunddal med møter på "Solsia" i Nordåsvegen 6 hver mandag fra kl. 20.00-21.30. Du kan ta kontakt via oahedmark@hotmail.com

Kriterier for kursdeltakelse
Du må ha støtte fra og sykemeldes av egen fastlege dersom du trenger det, i noen tilfeller ha rekvisisjon til fysioterapi, samt ta imot oppfølging i etterkant av kursfase 1. Ved kursstart må den fysiske formen være slik at du kan gå/være i aktivitet i en 1/2 time sammenhengende.