Diagnostisering av lidelser i forhld til matproblematikk

Preliminary validation of the Yale Food Addiction Scale
Forskningsstudie av YFAS diagnostiseringsverktøy for matavhengighet

Is binge eating experienced as an addiction?
  Froskningsstudie

How prevalent is food addiction
Forskningsstudie.

Eating disorder and addiction
Forskningsstudi
 

 


Kartlegging av matavhengighet

Avhengighetssymptomer for matavhengighet kan skåres på lik linje som rusavhengighet gjennom å benytte et tilpasset kartleggings- / diagnostiseringsverktøy for matavhengighet.

I mangel av validerte diagnostiseringsverktøy for matavhengighet, har Yale University med utgangspunkt i DSM-IV utviklet. Yale Food Addiction Scale - YFAS.
Her identifiseres karakteristiske tegn på avhengighet av visse typer matvarer med f.eks. høyt fett og sukkerinnhold. Analyser viser at YFAS kan være et nyttig verktøy for å identifisere pasienter med tendens til negative vanedannende mønstre i forhold til visse typer mat (triggere).

YFAS har 25 spørsmål som i sum viser en eventuell indikasjon på matavhengighetsatferd/symptomer. Utregning og skår står i forhold til  8 kriterier som er satt for matavhengighet. Ta kontakt om du ønsker denne kartleggingen utført. Gjennom en slik kartlegging vil du få svar på om dette kurset er noe for deg.

Her er to linker som viser sammenhenger og forståelse for begrepet "food-addiction".
Food and Addiction: What is Food Addiction and How is it Measured in Humans?

Sugar Highs and Lows: The New Science of Sugar Addiction
http://www.uctv.tv/search-details.aspx?showID=18562

What does food addiction look like?
http://foodaddictionsummit.org/webcast/food-addiction.html