Addiktologi

Addiktologi betyr «læren om bindinger og dets problemløsning» der avhengighet av alkohol, spill, sex, narkotika, mat osv., sees som sammensatt lidelse som berører alle livsarenaer. Addiktologer bruker AA’s 12 trinnsprogram i behandlingen.

Addiktologien lærer at tvangsmessig besatthet når det gjelder f.eks. alkohol,spill, narkotika,relasjoner osv., er en dobbelsidig lidelse/sykdom. Grunntilstanden kalles "dysavhengighet", mens den aktive utlevelsen gjenkjennes og kalles "misbrukspersonligheten". Innen addiktologien brukes begrepet "dysavhengig" som avhengighetsykdommens innside eller røtter. Det er en tilstand av sammensatt uro, rastløshet,tomhet og det å føle utenforskap som kan være arvlig eller ervervet. Arven kan ses som genetisk, sosialt, følelsesmessig og systemisk. Avhengighetspersonligheten representerer utsiden, de ytre handlingene/adferden eller symptomet, slik som alkohol-,rus-,spill-,mat- og/eller sexmisbruk m.m. I forhold til sykelig overvekt er fedmen og tvangsmessig overspising symptomer og ikke grunnlidelsen. Avhengigheten er grunnlidelsen mens misbrukspersonligheten som utvikles, representerer "løsningen".
Den som lider av dette blir til slutt maktesløs innenfor tvangsmessigheten i å fortsette med alkohol, rus, mat, spill, kriminalitet o.s.v., tross økningen og utvikling av negative konsekvenser. 

Man misbruker på smerten av å misbruke og dette øker avhengighetsutviklingen og atferden. Løsningen på denne tilstanden krever avholdenhet for å bli frisk og få ett nytt og bedre liv.I forholdet til mat forstås dette som avhold til typer matvarer "triggermat", som sukker, godterier, fettholdig mat etc., samt avhold til atferden som leder til misbruket.

Forskning fra USA påviser at 87 % av alle personer med noen form av avhengighetsproblematikk bærer på bakenforliggende faktorer. Derfor er det viktig i prosessen å bearbeide disse faktorene.

Addiktologen gir verktøy og kunnskap for å gi mennesker med ulike avhengighetsproblem en korrekt og profesjonell behandling.