Om AA

OM OA

OA's 12 trinn


 
 


12-trinnsprogrammet

Opprinnelse
12-trinnsmodellen er bygget på Anonyme Alkoholikeres (AA) erfaringer om selvhjelpsstrategi gjennom 70 år. Et fellesskap av mennesker som har til felles at de erkjenner seg som avhengige og har et ønske om å endre på dette. Hjelp til hverandre er sentralt og skjer ved å dele erfaring, styrke og håp. Modellen er blitt «adoptert» av selvhjelpsgrupper for ulike avhengighetstilstander over hele kloden også for matavhengige, Overeaters Anonymus. I Norge finnes i dag flere klinikker som bygger på AA’s 12-trinnsmodell. 

12-trinnsprogrammets prinsipper
De 12 trinn handler om å utvikle en livsstil som krever absolutt ærlighet. Det er krevende å overvinne avhengighetens krefter og innse at en alene er maktesløs i kampen mot den. Prinsippet handler om å finne en tro, makt eller kraft større enn seg selv og det en er avhengig av -  som kan utfordre avhengighetens kraft. Dette oppnås gjennom økt kunnskap via litteratur og undervisning om avhengighet, avhengighetsatferd og dens utvikling. Videre gjennom trinnarbeid, individuell veiledning og oppfølging, samt gjennom åpne delinger i trygt gruppefellesskap i selvhjelpsgrupper som OA, Anonyme Overspisere.
12-trinnsmodellen beskrives som et åndelig program som gir en grunnleggende endring av avhengighetspersonligheten.  I Anonyme Alkoholikeres «Storbok» står det at hverken moral eller livsfilosofi kan overvinne avhengigheten krefter. Vi søker derfor et åndelig livsgrunnlag i et fellesskap der vi deler erfaring, styrke og håp!

.