Resultater evaluering av PILOT-gruppe etter 8 uker og 6 mnd.


BROSJYRE I PDF

Følg KLIMA på
facebook

 


Velkommen

Ved å lese disse sidene håper vi du kan finne nyttig informasjon og ny kunnskap om matavhengighet.

Har du en avhengighetslidelse rammer dette både fysisk, psykisk, mentalt og åndelig. Dette gir negative konsekvenser på mange områder i livet.  Å komme seg fra denne lidelsen forutsetter blant annet at du får kunnskap om hva avhengighet handler om.
Når vi tilbyr en slik opplæring er det fordi vi har tro på det er mulig å bli frisk og gjenvinne balanse på livsområder som er truet. Å tilegne seg kunnskap, få forståelse for hvordan avhengighet arter seg i eget liv – for deretter å jobbe systematisk med endringene som må til er viktige skritt på veien.
Avhengighet har mange "symptomer". Vi knytter ofte lidelsen /avhengighetsbegrepet til alkohol- eller rusavhengige. Men slik er det ikke. Sukker, mat, spill, shopping, sex og relasjoner er sentrale fenomener og livsområder hvor det kan utvikle seg avhengighet, vanedannende destruktive mønstre og/eller føre til skadet helse. Dette kan du lære mer om ved å lese sidene og lenkene som blant annet viser forskning rundt sukker - og matavhengighet.
Matavhengighet (food-addiction) er et etablert begrep i en rekke land og også på vei inn i Norge. Vi mener denne tenkningen får konsekvenser for hvordan den enkelte kan hjelpes til livsstilsendring. Målet vårt er å utvikle et adekvat tilbud til gruppen av sykelig overvektige som overspiser eller har en tvangsmessig atferd i forhold til mat.
Kurset handler i korte trekk om å lære om avhengighet, hva som skjer i hjernen, hva avhengighetsatferd og mønstre er - og om det å jobbe etter bestemte metoder for å mestre sin destruktive matatferd. Gjennom kurset gis oppfølging til hele mennesket – de livsområder som berøres av utfordringene knyttet til mat/spiseatferd og den skadelige helsesituasjonen det medfører.

Du lærer å gjenkjenne egen atferd, erkjenne maktesløshet i forhold den  den destruktive atferden og sakte men sikkert endre på dette.

Last ned brosjyre her